AG01 Mini CNC Hall Gimbals

1,850,0002,300,000

  • Được làm bằng nhôm hàng không gia công CNC.
  • Cảm biến Hall không tiếp xúc cho đầu vào điều khiển chính xác và định tâm chính xác.
  • Bốn vòng bi chính xác cho cảm giác dính tuyệt vời.
  • Góc di chuyển dọc có thể điều chỉnh (Tối thiểu 38°, Tối đa 54°).
  • Được thiết kế tùy chỉnh cho RadioMaster Zorro & TX12.