Anten FlyFishRC Osprey 5.8Ghz 60mm SMA Antenna RHCP

240,000

Với thiết kế vỏ trong suốt gọn nhẹ, cấu trúc 4 lá mới, Ăng-ten FlyFishRC Osprey mang lại khả năng xuyên thấu, cường độ tín hiệu và độ rõ nét tuyệt vời và hiện có sẵn cho phi công

Danh mục: