Antenna iFlight 5.8GHz Albatross V2

170,000

  • Giao diện: RHCP SMA
  • Dải tần số: 5,3GHz-6GHz 
  • Mức tăng tối đa: 2,65dBi (5695 MHz)
  • Mức tăng tối thiểu: 2.06dBi (5362 MHz) 
Mã: N/A Danh mục: