Antenna Maple Wireless 5.8Ghz 2dBi Ipex / UFL Light Dành Cho Mobula7/8

185,000

Antenna Maple Wireless 5.8Ghz 2dBi Ipex / UFL Light nâng cấp tăng khả năng truyền sóng dành cho MicroWhoop  Mobula7 / 8

Danh mục: