Bộ Lọc Điện Áp Matek PCB XT60 TVS Diode Voltage Spike Filter

40,000

  • Tụ điện có ESR thấp giúp giảm xung đột điện áp và hiệu ứng gợn sóng do ESC gây ra
  • 2 Diode TVS công suất cao và 1 tụ điện ESR thấp 470uF trên bo mạch
  • TVS hấp thụ điện áp tăng vọt ngay khi bạn cắm pin
Danh mục: