Camera Runcam Wasp Nano Vista DJI 120FPS Kèm Cáp

920,000

Camera Runcam Wasp Nano cung cấp truyền hình ảnh 720P 120fps cho hệ thống DJI Vista

Danh mục: