Động Cơ AxisFlying BlackBird V3 Co-Brand 2207.35 1975kv / 2125kv Motor

550,000

Động Cơ BlackBird V3 thiết kế cao cấp dành cho Juicy Sbang Pilot với 2 phiên bản Proxy 1975kv và Extreme 2125kv

Mã: N/A Danh mục: