GEPRC ELRS DUAL 2.4G Diversity Receiver Mạch Thu

480,000

  • Tốc độ làm mới tối đa 1000Hz
  • Hai liên kết thu RF độc lập, máy thu đa dạng thực sự
  • Việc sử dụng bộ dao động tinh thể bù nhiệt độ (TXCO), không sợ tác động của nhiệt độ cao hay thấp, hiệu suất ổn định hơn, ngay cả khi làm việc nhiều giờ không dễ gây mất kiểm soát
  • Tích hợp PA + LNA, công suất đo từ xa lên tới 100mW