GEPRC ELRS Nano 2.4G PA100 Receiver Mạch Thu Sóng

410,000

Bộ thu GEPRC ELRS Nano 2.4G PA100 là hệ thống thu 2.4G thế hệ mới dựa trên dự án nguồn mở ExpressLRS. ExpressLRS có tính năng hoạt động tầm xa, độ trễ thấp, tốc độ làm mới tối đa 1000Hz và giá thấp