Khung Drone AOS 5 EVO V1.2 5inch Frame Kit

1,740,000

AOS 5 EVO đã được cập nhật để tương thích với DJI O3 mới. Như với tất cả các khung AOS, hiệu suất rung và cộng hưởng đặc biệt được đảm bảo, loại bỏ các vấn đề cộng hưởng IMU với tính năng ổn định hình ảnh O3 DJI

Danh mục: