Khung Drone AxisFlying Manta5DC V2.0 DeadCat 5inch Frame

1,520,000

  • Bộ Khung Manta5DC thiết kế bay với góc nhìn rộng không dính cánh quạt trước mắt
  • Khung MANTA 5DC được thiết kế đặc biệt cho Freestyle và Cinematic 5 inch, hiện có cấu trúc DeadCat
  • Khung sử dụng thiết kế cấu trúc nhôm CNC sáng tạo với tấm Carbon cường độ cao làm cho cấu trúc tổng thể rất chắc chắn, ổn định và an toàn
Danh mục: