Khung Drone GEP-Mark4-10 10inch Frame

1,400,000

  • Khung kích thước mở rộng để lại đủ không gian để chứa pin dung lượng lớn và tăng thời gian bay.
  • Được trang bị cánh tay gia cố hình thẳng đứng để tăng cường sự ổn định và giảm tác động của sự không ổn định lên con quay hồi chuyển.
  • Cấu trúc cánh tay dày 3,7mm đảm bảo độ cứng của khung.
  • Việc sử dụng khung nhôm 30 mm sẽ mang lại đủ không gian xếp chồng.
  • Nó hỗ trợ ba loại kích thước lỗ cố định của VTX: 30,5×30,5mm(M3), 25,5×25,5mm(M2), 20x20mm(M2).
Danh mục: