Khung Drone Happymodel Mobula7 75mm V4 Tinywhoop

80,000

Khung 75mm V4 mới cho Moblite7 Mobula7, Mobula7HD 1S , bền bỉ hơn, vị trí FC gắn thấp , không bị chặn cổng USB

Mã: N/A Danh mục: