Khung Drone OddityRC XI20 Pro 2inch DJI Vista Cinewhoop Frame

550,000

Xi20 Pro là một khung hình điện ảnh hạng nhẹ trong nhà được phát triển cùng lúc với XI25. Nó có khả năng di chuyển mạnh mẽ và có thể đáp ứng một mức độ bay tự do nhất định. Ống thông qua thiết kế khí động học, có thể cải thiện hiệu quả hiệu quả của đạo cụ và động cơ. Không gian nội thất rộng rãi tương thích với dàn lạnh Vista / AIO FC

Danh mục: