Mạch Điều Tốc ESC Holybro Tekko32 F4 4in1 60A Dshot2400

1,890,000

  • Dòng điện liên tục: 60A x4
  • Dòng điện nổ: 70A x4
  • Hỗ trợ DShot 150/300/600/1200/2400
  • Hỗ trợ MultiShot/OneShot/Proshot/PWM, v.v.