Pin DOGCOM 300mah 1S 75C BT2.0 Micro Drone

95,000

  • Chất lượng cao và ổn định, Điện trở trong thấp hơn, Vòng đời dài hơn.
  • Dung lượng cao hơn các gói có kích thước tương đương
  • Công nghệ xếp chồng tự động ổn định
Danh mục: