Pin DOGCOM 4500mAh 120C 22.2V 6S CineLifter LiPo Battery With XT90 Plug

Liên hệ

Dòng pin DOGCOM 120C CineLifter LiPo được thiết kế cho CineLifter nhiều rôto của bạn. Định mức phóng điện 120c của LiPo này được thiết kế cho các ứng dụng CineLifter nhiều rôto, nơi cần nguồn điện cực lớn. Nó cung cấp cho CineLifters nhiều cánh quạt của bạn với hiệu suất tối đa. DOGCOM LiPo này tối đa hóa thời gian bay với độ võng điện áp tối thiểu

Danh mục: