Pin DOGCOM 550mah 3S 100C XT30 Plug

250,000

  • Chất lượng cao và ổn định, Điện trở trong thấp hơn, Vòng đời dài hơn.
  • Dung lượng cao hơn các gói có kích thước tương đương
  • Công nghệ xếp chồng tự động ổn định
Danh mục: