Pin Lipo Dogcom 1500mah 6S 160C High Dischange Phiên Bản Mới

765,000

Pin Lipo Dogcom 1500mah 6S 160C nâng cấp phiên bản mới so với 2 phiên bản SBANG 1480mah 6S 150C và 1550mah 6S 150C cho tỉ lệ hệ số dòng xả vượt trội hơn

Danh mục: