Pin Lipo Speedy Pizza Series 600mAh 14.8V 4S 120C Battery

310,000

Pizza Series 14.8V 4S 120C 600mAh Với XT30U phù hợp với FPV cánh quạt 2 đến 3 inch, kích thước 2inch đến 2.5inch, DJI FPV, Cinelog20 Cinebot25, OddityRC Xi20 Pro….

Danh mục: