Tháp Mạch AxisFlying Argus Mini F722 40A Stack

2,825,000

  • Argus Mini nhẹ hơn đáng kể so với Argus Pro / Argus ECO
  • FC hỗ trợ tối đa 4 đầu ra động cơ, dễ dàng chế tạo máy bay không người lái của bạn
  • Kiểm tra nhanh trạng thái làm việc của FC bằng cách bật tắt đèn báo trạng thái tương ứng