Tháp Mạch AxisFlying Argus F722 – 55A Stack

1,500,0003,200,000

  • Thiết kế cắm cổng Plug tiện lợi không cần hàn mạch
  • FC hỗ trợ tối đa 8 đầu ra động cơ
  • FC hỗ trợ phần mềm bay Inav và BetaFlight