Tháp Mạch GEPRC TAKER F722 BL32 70A Stack 3-6S

2,750,000

  • Hộp đen lưu trữ 16M
  • Bộ lọc LC tích hợp
  • Nâng cấp giao diện USB loại C
  • Cắm trực tiếp vào DJI Air Unit