Tháp Mạch Mamba F405 MK2 V2 – F50 BLS

1,810,000

Tháp Mạch Stack Mamba bao gồm mạch điều khiển FC F405 MK2 V2 và bộ điều tốc ESC F50A Bls