Tháp Mạch Mamba F722 MK4 Mini – F40 128K

2,180,0002,585,000

Tháp Mạch Stack Mamba bao gồm mạch điều khiển FC F722 MK4 Mini và bộ điều tốc ESC F40 Mini 128K