Tháp Mạch Mamba F722 APP MK4 MPU6000 – F65A 128K

3,385,000

Tháp Mạch Stack Mamba bao gồm mạch điều khiển FC F722APP MK4 MPU6000 và bộ điều tốc ESC Master F65A 128K