Tháp Mạch Mamba F722 APP MK4 – F55A 128K

2,600,0002,650,000

Tháp Mạch Stack Mamba bao gồm mạch điều khiển FC F722APP MK4 và bộ điều tốc ESC Master F55A 128K